N.Commandeur
N.Commandeur
N.Commandeur

Profielen en kozijnen

N. Commandeur heeft meer dan een halve eeuw ervaring met het stellen van profielen en kozijnen.

Profielen

De profielen die wij plaatsen, plaveien de weg voor de metselaar. Vaak is daarbij een hele reeks aan voorbereidende werkzaamheden nodig, die wij ook uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om stalen gevelondersteuning (als er meer verdiepingen worden gebouwd), lood, DPC-folie en isolatiemateriaal.

Kozijnen

Wij plaatsen alle soorten houten kozijnen en houten gevelelementen.

Profielen en kozijnen